Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Směrnice pro návrh frézovacích elektro-vřeten

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Projekt: LN00B128 | Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Výzkumný program:
  • Téma 1 Zdokonalování měřicích metod vlastností výrobních strojů
Rok vydání: 2003
Číslo vydání: 1-07-03
Klíčová slova vřetena frézovací, stabilita obrábění, tuhost dynamická
Anotace: Tato směrnice syntetizuje naše dosavadní poznatky o vlastnostech moderních frézovacích vřeten. Část informací pochází z rešerše dostupné literatury, část z vlastních experimentů. Požadované vlastnosti vřeten a kritéria jsou odvozeny výhradně z dynamických výpočtů a měření. Většina naměřených údajů v této části zprávy je důvěrná,je-li uvedeno jméno výrobce. Zpráva není určena třetím osobám.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů