Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Trijoint - dynamická poddajnost a stabilita při obrábění

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Ing. Janota Miroslav, Ph.D.
Projekt: LN00B128 | Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Výzkumný program:
  • Téma 1 Zdokonalování měřicích metod vlastností výrobních strojů
Rok vydání: 2003
Číslo vydání: 1-04-03
Klíčová slova dynamická tuhost,tlumení,stabilita
Anotace: Zpráva obsahuje vyhodnocení výsledků zkoušek dynamické tuhosti,tlumení a stability prototypu stroje TriJoint.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů