Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Light and stiff structural part of machine tool with linear motors

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Ing. Ondráček Miroslav, Ph.D.
Projekt: LN00B128 | Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Publikováno v: ICPR - 16
Rok vydání: 2001
Rozsah stran: 1-9
Klíčová slova vysokorychlostní obrábění, nosné díly, tuhost, modální analýza, svařované ocelové konstrukce
Anotace: Nároky na výrobní stroje stále rostou a technologie vysokorychlostního obrábění (HSC) se uplatňuje ve stále širší míře. Obráběcí stroje pro technologii HSC musí v pohybových osách vykazovat vysoké hodnoty rychlostí a zrychlení. To vyžaduje, aby buď klesala hmotnost pohyblivých dílů nebo aby stoupal výkon pohonů. Při snižování hmotnosti nosných dílů však nesmí být zároveň snížena jejich tuhost. Článek prezentuje možnost využít lehké a tuhé nosné díly vytvořené jako bohatě žebrované svařence. Porovnány jsou výsledky měření a výpočtů.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů