Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Posouzení dynamické tuhosti vertikálních frézovacích center

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Ing. Janota Miroslav, Ph.D.
Projekt: LN00B128 | Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Publikováno v: TRANSFER 2001 - Výužívanie nových poznatkov v strojarenskej praxi diel l
Rok vydání: 2001
Rozsah stran: 13-18
Klíčová slova obráběcí stroj, dynamická tuhost, obráběcí centra, měření
Anotace: Příspěvek seznamuje s novou metodou posuzování dynamické tuhosti obráběcích center. Metoda se jmenuje měření Provozních Tvarů Kmitů (PTK). Příklady byly naměřeny na vertikálních obráběcích centrech. V příspěvku je plně popsána metoda PTK i s praktickými příklady plus teoretický základ.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů