Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Obráběcí centrum pro HSC s vysokými dynamickými parametry

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Hanáček Luděk
prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Novotný Ondřej
Ing. Ondráček Miroslav, Ph.D.
Ing. Sedláček Petr, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Projekt: LN00B128 | Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
Výzkumný program:
  • 2a Obráběcí centrum pro HSC s vysokými dynamickými parametry
Rok vydání: 2001
Číslo vydání: 2-08-01
Klíčová slova obráběcí centrum,koncepce strojů,HSC,MKP,
Anotace: Zpráva popisuje výsledky a závěry získané při konstrukci stroje LM-2 V1 během roku 2001. V úvodní části jsou popsány tři různé varianty stroje. V další části je popsáno konstrukční řešení a komponenty realizované varianty. Závěrečná kapitola uvádí výsledky výpočtů statiky a dynamiky stroje.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů