Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Měření vlastností obráběcích strojů

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Ing. Burian David, Ph.D.
Ing. Hornych Jan, Ph.D.
Ing. Janota Miroslav, Ph.D.
Ing. Svoboda Ondřej, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.1.1 Přesnost
Publikováno v: MM spektrum
Rok vydání: 2005
Rozsah stran: 28-30
Klíčová slova přesnost, stabilita, teplotní deformace, diagnostika
Anotace: Článek uvádí souhrn nejvýznamějších zkoušek a jejich přínos pro průmysl prováděných Zkušební laboratoří VCSVTT. Zahrnut je rovněž systém experimentální diagnostiky a měření aplikovaný na stroji LM-2.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů