Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Dynamická omezení konstrukce vysokootáčkových frézovacích vřeten

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.3.1 Výkonnost
Publikováno v: 21st Computational Mechanics 2005 Volume l.
Rok vydání: 2005
Rozsah stran: 57-64
Klíčová slova obráběcí stroj, frézování, řezný výkon, limit rychlosti
Anotace: Příspěvek se zabývá výkonnostními a rychlostními limity frézovacích vřeten. Limity plynou z dynamických výpočtů vřeten a také z měření frekvenčních přenosových charakteristik. Řezný výkon je omezen dynamickou poddaností soustavy vřeteno-držák-nástroj. Rychlostní limit je dán vlastní frekvencí nejpoddajnějšího tvaru kmitů.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů