Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Optimization of Milling Performance

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.3.1 Výkonnost
Publikováno v: 17th CFM Conference 2005
Rok vydání: 2005
Rozsah stran: 1-6
Klíčová slova frézování, stabilita, optimalizace
Anotace: Frézování vřetena mohou být optimalizována pomocí modelů sestavených na základě naměřených údajů. Nevýhodou tohoto postupu je fakt, že nelze změřit tvary kmitů uvnitř vřetena. Toto omezení nedovoluje přesnější identifikaci modelu a konstrukce vřetenové jednotky. Proto je navržen výpočtový postup s použitím 2D-MKP modelu.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů