Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Dynamická tuhost nástrojů pro frézování

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.3.1 Výkonnost
Publikováno v: ITC - International Tools Conference 2005 Zlín
Rok vydání: 2005
Rozsah stran: 1-14
Klíčová slova stroje obráběcí, nástroje frézovací, stabilita, řezný výkon
Anotace: Příspěvek uvádí aktuální hodnoty dynamické tuhosti nástrojů v souvislosti s řezným výkonem dosažitelným na mezi stability řezného procesu. Je představena experimentální i výpočtová metoda odstranění nestability frézování. Výpočtové metody jsou validovány. Představena je typická identifikace modelů s konstrukčními prvky vřetenové jednotaky včrtně nástroje.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů