Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Měření vlastností obráběcích strojů

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.1.1 Přesnost
Publikováno v: MM spektrum
Rok vydání: 2005
Rozsah stran: 28-30
Klíčová slova obráběcí stroje, testování, vlastnosti
Anotace: Článek podává přehled o měření těch vlastností obráběcích strojů , které jsou doporučeny normou ISO 230. Stručně jsou zmíněny principy metod používaných akreditovanou Zkušební laboratoří Centra.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů