Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Závěrečná zpráva projektu 1.2.4

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Blecha Petr, Ph.D.
Ing. Bradáč František, Ph.D.
Ing. Blecha Radim, Ph.D.
Ing. Pavlík Jan
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.2.4 Rychlá automatická manipulace
Rok vydání: 2005
Číslo vydání: V-05-077
Klíčová slova automatická výměna nástroje, automatická výměna obrobku, třískové hospodářství
Anotace: Výzkumná zpráva je zaměřena na tři hlavní oblasti automatické manipulace u výrobních strojů - automatickou výměnu nástrojů, automatickou výměnu obrobků a třískové hospodářství.A dále na přípravu plánovaného experimentálního zařízení STD-25 pro ověření teoretické i praktické správnosti získaných poznatků.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů