Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Vývoj aplikované výměny nástrojů l.

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Ing. Bradáč František, Ph.D.
doc. Ing. Blecha Petr, Ph.D.
Ing. Pavlík Jan
Projekt: FI-IM3/025 | Vývoj portálového obráběcího centra FVC 160 CNC se zásobníkem nástrojů
Rok vydání: 2005
Číslo vydání: V-05-041
Klíčová slova automatická výměna nástrojů, manipulátor, řetězový zásobník
Anotace: Zpráva obsahuje návrh automatické výměny nástrojů pro vertikální obráběcí centrum. Je zde navrženo řešení a konstrukce řetězového zásobníku pro 32 nástrojů a teké manipulátoru výměny. Dále se zde nachází orientační výpočty pohybů a cenové kalkulace hlavních součástí.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů