Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Optimalizace pohonů v ose X a Z stroje H50

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Veselý Jan, Ph.D.
Projekt: 1H-PK/60 | Horizontální stroj s vysokou dynamikou
Rok vydání: 2005
Číslo vydání: V-05-039
Klíčová slova antirezonanční frekvence, optimalizace, pohybová osa s kuličkovým šroubem
Anotace: Ve zprávě je proveden dynamický rozbor pohybové osy s kuličkovým šroubem. Cílem je upravit stávající variantu pohybových os X a Z tak, aby bylo dosaženo co nejvyšších parametrů regulace.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů