Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Rezonance dynamometru KISTLER

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Ing. Janota Miroslav, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.3.1 Výkonnost
Rok vydání: 2005
Číslo vydání: V-05-029
Klíčová slova vlastní frekvence, dynamometr, obrábění, OMA
Anotace: Identifikace modálních parametrů dynamometru pomocí signálů naměřených při obrábění.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů