Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Horizontální centrum H50 - návrh posuvových jednotek v osách X a Z

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Veselý Jan, Ph.D.
Projekt: 1H-PK/60 | Horizontální stroj s vysokou dynamikou
Rok vydání: 2005
Číslo vydání: V-05-016
Klíčová slova pohon, kuličkový šroub, antirezonační frekvence
Anotace: Zpráva obsahuje kontrolní výpočty dvou návrhových variant pohonu osy Y horizontálního centra H50. Kontrolována je životnost kuličkového šroubu, ložisek a frekvenční vlastnosti pohybové osy.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů