Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Analýza vyvažování svislé osy Y obráběcího stroje H50 pneumatickým systémem

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Horejš Otakar, Ph.D.
Projekt: 1H-PK/60 | Horizontální stroj s vysokou dynamikou
Rok vydání: 2005
Číslo vydání: V-05-008
Klíčová slova vyvažování, pneumatická soustava, vzdušník, nevyváženost
Anotace: Práce se zabývá analýzou vyvažování vertikální osy Y obráběcícho stroje H50 pomocí dvou pneumatických válců. Tyto válce jsou spojeny se vzdušníkem, který je naplňen tlakovým vzduchem jenž udržuje v rovnováze hmotnost vřeteníku obráběcího stroje. Válce jsou se vzdušníkem spojeny určitou pneumatickou soustavou. Úkolem bylo stanovit velikost nevyvážení způsobené pohybem svislé osy při daném spojení válce a vzdušníku. Toto nevyvážení má vliv na práci elektromotoru jenž přetěžuje a je proto třeba toto dynamické nevyvážení minimalizovat.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů