Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

H50 - Vřeteník a stojan

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Novotný Ondřej
Ing. Holkup Tomáš, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Projekt: 1H-PK/60 | Horizontální stroj s vysokou dynamikou
Rok vydání: 2005
Číslo vydání: V-05-001
Klíčová slova vřeteník, stojan, topologická optimalizace, MKP
Anotace: Zpráva popisuje tvorbu konstrukčního návrhu vřeteníku a stojanu stroje H50 od topologické optimalizace hrubé konstrukce po vlastní konstrukční návrh se statickými a dynamickými výpočty. Následují MKP kontrolní výpočty.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů