Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Horizontální centrum H50 - kontrola posuvové jednotky v ose Y

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Veselý Jan, Ph.D.
Projekt: 1H-PK/60 | Horizontální stroj s vysokou dynamikou
Rok vydání: 2005
Číslo vydání: V-05-040
Klíčová slova pohon, stroj obráběcí, simulace
Anotace: Zpráva obsahuje kontrolní výpočet osy Y s řemenovým převodem horizontálního centra H50. Výpočet zahrnuje i frekvenční vlastnosti pohybové osy.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů