Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Teleskopické deskové krytování horizontálního frézovacího stroje

Typ výsledku: Prototyp
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Hudec Jan, Ph.D.
Projekt: FI-IM2/060 | Zrychlení výrobního procesu u horizontálních obráběcích center vyráběných v TOS VARNSDORF a.s.
Rok vydání: 2006
Klíčová slova krytování, vysoce dynamické pohybové skupiny, ochrana `
Anotace: Deskové kryty zakrývají skupinu vřetena, která se pohybuje ve dvou vzájemně kolmých osách. Kryty sestávají z teleskopických segmentů, které jsou neseny nužkovým mechanismem.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů