Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

STD-26: Stand diagnostiky vřeten (SDV)

Typ výsledku: Funkční vzorek
Autoři za VCSVTT: Ing. Burian David, Ph.D.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Chvojka Petr, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.3.1 Výkonnost
Rok vydání: 2006
Klíčová slova vysokootáčková vřetena, diagnostika vřetena, vřetenová ložiska
Anotace: Stand je určen pro testy různých provozních stavů vřeten a jejich diagnostiku.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů