Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Dynamická omezení výkonnosti frézovacích nástrojů

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.3.1 Výkonnost
Publikováno v: Engineering Mechanics 2006
Rok vydání: 2006
Rozsah stran: 1-6
Klíčová slova obráběcí stroje, frézovací nástroje, dynamika, výkonnost
Anotace: Výkonnost obráběcího stroje může být silně omezena dynamickými vlastnostmi kmitavé struktury stroje spolu s nástrojem. Hledáme podmínky, při kterých je obrábění stabilní. Tento příspěvek referuje o metodě použitelné pro vyšetřování stability frézovacích strojů.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů