Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Causes of Machining Instability

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.3.1 Výkonnost
Publikováno v: Jurnal of Machine Engineering
Rok vydání: 2006
Rozsah stran: 5-16
Klíčová slova obráběcí stroje, frézovací centra, modální vlastnosti, nestabilita obrábění
Anotace: Článek uvádí přehled příčin nestability frézovacích strojů používajících k polohování vřetena smykadla. Příčiny chvění jsou analyzovány na příkladech 4 strojů. Jsou uvedeny křivky dynamické poddajnosti a animované tvary kmitů.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů