Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Pohony OS-komponenty a modulární pohybové osy

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Domša Petr
Ing. Sedláček Petr, Ph.D.
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.3.1 Výzkum nových možností využití přímých pohonů lineárních i rotačních
Publikováno v: Obráběcí stroje na EMO Hannover 2005
Rok vydání: 2006
Rozsah stran: 107-118
Klíčová slova kuličkový šroub, přímý pohon, lineární vedení, modulární pohybová osa
Anotace: Článek obsahuje postřehy z oblasti komponentů pohonů obráběcích strojů, a to přímých pohonů, kuličkových šroubů a lineárních vedení. Dále jsou popsány způsoby pohonů C-os CNC soustruhů a vybrány zajímavé sestavy modulárních pohybových os
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů