Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Balancing Analysis of Vertical axis of Machine Tool LM-2 by pneumatic systém

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Horejš Otakar, Ph.D.
Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.4.2 Matematické modelování sdílení tepla a tepelných deformací v konstrukcích obráběcích strojů
Publikováno v: 5th International Conference on Advanced Engineering Design
Rok vydání: 2006
Rozsah stran: 1-8
Klíčová slova vyvažování, pneumatický systém, tlakový rozdíl
Anotace: Článek se zabývá analýzou vyvažování vertikální osy Y obráběcího stroje LM-2 pomocí dvou pneumatických válců. Tyto válce jsou spojeny se vzdušníkem, který je naplněn tlakovým vzduchem jenž udržuje v rovnováze hmotnost vřeteníku obráběcího stroje. Válce jsou se vzdušníkem spojeny určitou pneumatickou soustavou. Úkolem bylo stanovit velikost nevyvážení způsobené pohybem svislé osy při daném spojení válce a vzdušníku. Toto nevyvážení má vliv na práci elektromotoru jenž přetěžuje a je proto třeba toto dynamické nevyvážení mimimalizovat.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů