Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Dynamic Problems of Milling Spindles

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.3.1 Výkonnost
Publikováno v: Manufacturing Accuracy Increasing Problems Optimization
Rok vydání: 2006
Rozsah stran: 1-25
Klíčová slova stroje obráběcí, dynamika, vřetena frézovací, omezení konstrukce
Anotace: Dynamická tuhost vysokootáčkových vřeten klesá se vzrůstajícími otáčkami. Využití výkonu vřetena i jeho rychlosti pro hrubování je proto omezené. Článek vysvětluje mechanismus a příčiny těchto jevů. Ukazuje na souvislosti řezného výkonu a modálních vlastností konstrukce vřeten. Rozebírá také možnosti využití optimálních pásem otáček bez chvění a dzůvodňuje, proč nelze vysoké řezné výkony zajistit velmi vysokými otáčkami vřeten.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů