Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Dynamická omezení výkonnosti frézovacích nástrojů

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.3.1 Výkonnost
Publikováno v: International Conference of Technology Knowledge and Information 2006
Rok vydání: 2006
Rozsah stran: 1-7
Klíčová slova obráběcí stroj, obrábění, dynamika, chvění
Anotace: Výkonnost obráběcího stroje může být silně omezena dynamickými vlastnostmi kmitavé struktury stroje spole s nástrojem. Nejsilněji se dynamika stroje projeví při výskytu samobuzeného chvění při obrábění, při kterém nelze obrábět protože chvění poškozuje nástroj a jsou obavy i o ložiska vřetena stroje. Proto hledáme podmínky, při kterých je obrábění stailní. Analýza nemusí být vždy snadná, neboť struktura obráběcího stroje je dynamicky velmi složitá. Tento příspěvek referuje o metodě použitelné pro vyšetřování stability frézovacích strojů.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů