Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Velikost řezných sil při suchém frézování těžkoobrobitelné slitiny Ti6Al4V konvenčními a vysokými řeznými rychlostmi

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Malý Jan
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.1.1 Tvrdé obrábění
Rok vydání: 2006
Číslo vydání: V-06-075
Klíčová slova Obrábění težkoobrabitelných materiálů, síly při obrábění, řezná rychlost
Anotace: Výzkumná zpráva se zabývá velikostí řezných sil při obrábění těžkoobrobitelného materiálu Ti6Al4V a to při různých řezných podmínkách. Změna velikosti řezných sil při obrábění byla sledována pro různé řezné rychlosti a posuvy a to pro dva druhy břitových destiček.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů