Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Zkušební stanice jednoosých krytů

Typ výsledku: Funkční vzorek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Hudec Jan, Ph.D.
Ing. Novotný Lukáš, Ph.D.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Rok vydání: 2007
Klíčová slova zkušební stanice krytování, pasivní odpor krytování, diagnostika vibrací krytování
Anotace: Zkušební stanice s pohybovou osou pro testování jednoosých krytů. Pohon osy lineárním motorem umožňuje diagnostiku pasivních odporů. Stanice je vybavena systémem on-line měření vibrací krytů za provozu.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů