Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Příklady využití MKP při návrhu vysoce výkonných obráběcích strojů a jejich komponent

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Holkup Tomáš, Ph.D.
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Ing. Kulíšek Viktor
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.4.1 Modelování nosných struktur obráběcích strojů, jejich uzlů a komponent
Publikováno v: Proccedings of the 15th Ansys User's Meeting
Rok vydání: 2007
Rozsah stran: 1-13
Klíčová slova obráběcí stroje, metoda konečných prvků
Anotace: Příspěvek se zabývá využitím MKP (jako součásti software ANSYS) k simulacím chování obráběcích stroju a jejich komponent. Prezentovány jsou konkrétní techniky, které mají za cíl a) přípravu maximálne přesných a flexibilních modelu; b) rozšíření možností simulací díky propojení MKP programu s dalším software. Jednotlivé kapitoly příspěvku pojednávají o tématech: 1) využití submodelingu a redukce mechanických vlastností komponent při tvorbě jejich subtilních konečněprvkových náhrad; 2) komplexní mechatronické modely stroju; 3) teplotně mechanické úlohy ve zpětné vazbě; 4) parametrické optimalizace s využitím programu OptiSlang.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů