Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Complex Model of Two-Axis Telescopic Covers: Introduction and Sealing Wiper Behaviour

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Hudec Jan, Ph.D.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 1.4.1 Modelování nosných struktur obráběcích strojů, jejich uzlů a komponent
Publikováno v: Proceedings of XVIII Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems: Manufacturing Intelligent Design and Optimization
Rok vydání: 2007
Rozsah stran: 91-100
Klíčová slova dvouosý kryt, model krytování, těsnící stěrač
Anotace: Komplexní model rozměrů, statiky a dynamiky uvedený v tomto příspěvku slouží k urychlení návrhu krytování. Výsledky tohoto model mohou sloužit také při návrhu pohonu os stroje. PUR těsnící profil je jednou z nejdůležitějších částí krytování. Pro správnou funkci musí být předepnut. Toto předepnutí a tření stěrače však namáhá části krytování a pohon. Změřená data odporu stěrače z předepnutí jsou důležitou součástí knihovny submodelů drobných komponent. Tento submodel přestavuje část komplexního modelu krytování.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů