Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Teplotně mechanická analýza pohybové osy X stroje SPEEDtec

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Hornych Jan, Ph.D.
Ing. Bárta Pavel, Ph.D.
Ing. Horejš Otakar, Ph.D.
Projekt: FI-IM2/060 | Zrychlení výrobního procesu u horizontálních obráběcích center vyráběných v TOS VARNSDORF a.s.
Rok vydání: 2007
Číslo vydání: V-07-101
Klíčová slova teplotně mechanická analýza, pohybová osa, inverzní analýza, obráběcí stroj, chlazený kuličkový šroub
Anotace: Zpráva přináší popis provedených teplotně-mechanických experimentů na stroji SPEEDtec. Cílem experimentu bylo získat detailní informace o teplotně-mechanických vlastnostech pohonů s kuličkovými šrouby (protékaný a neprotékaný) a jejich uložení. Změřená data sloužila jako prostředek k odladění nového MKP modelu teplotně-mechanického chování chlazeného kuličkového šroubu.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů