Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Dynamické vlastnosti a parametry návrhu pohybové osy X stroje SPEEDtec

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Projekt: FI-IM2/060 | Zrychlení výrobního procesu u horizontálních obráběcích center vyráběných v TOS VARNSDORF a.s.
Rok vydání: 2007
Číslo vydání: V-07-100
Klíčová slova Komplexní modely obráběcích strojů, MKP, dynamické vlastnosti pohybových os
Anotace: Zpráva shrnuje výsledky simulací frekvenčních přenosových charakteristik návrhu pohybové osy X stroje SPEEDtec. Analyzován je vliv jednotlivých prvků stavby pohonu a konstrukčního uspořádání s jednostranně, resp. oboustranně axiálně vetknutým kuličkovým šroubem na frekvenční přenosové charakteristiky.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů