Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Zpřesněný hybridní model vřetena obráběcího stroje

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Holkup Tomáš, Ph.D.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Janota Miroslav, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.3.1 Výkonnost
Rok vydání: 2007
Číslo vydání: V-07-081
Klíčová slova modelování vřeten, modelování ložisek, statická analýza, modální analýza
Anotace: Zpráva předkládá informace o tvorbě hybridního modelu vřetena. Model spojuje MKP popis a analytický popis jednotlivých komponent vřetena. Tento model je verifikovám experimentálním měřením.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů