Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Vyhodnocení měření kmitání stroje MCU 630

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Souček Pavel, DrSc.
Ing. Janota Miroslav, Ph.D.
Ing. Veselý Jan, Ph.D.
Projekt: FI-IM2/009 | Pětiosé obráběcí centrum MCU 630V - 5X
Rok vydání: 2007
Číslo vydání: V-07-077
Klíčová slova pohon, řemen, kmitání
Anotace: Zpráva analyzuje výsledky z měření osy X a Y na stroji MCU630 a navrhuje možná opatření k potlačení kmitání uvedených os.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů