Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Zkušební stanice pro diagnostická měření krytování

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Chvojka Petr, Ph.D.
Ing. Hudec Jan, Ph.D.
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Novotný Lukáš, Ph.D.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Rok vydání: 2007
Číslo vydání: V-07-070
Klíčová slova teleskopický kryt, diagnostická měření, znalostní databáze
Anotace: Zpráva popisuje rekonstrukci zkušební stanice. Popsány jsou nové mechanické části stanice a diagnostický systém, který je určen pro získání údajů o testovaných krytech pro znalostní databázi.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů