Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Analýza dynamických vlastností pohybových os X, Y,Z stroje H50 Float

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Strakoš Petr, Ph.D.
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Projekt: 1H-PK/60 | Horizontální stroj s vysokou dynamikou
Rok vydání: 2007
Číslo vydání: V-07-062
Klíčová slova komplexní modely obráběcích strojů, MKP, dynamické vlastnosti pohybových os
Anotace: Zpráva shrnuje výsledky simulací frekvenčních přenosových charakteristik pohybových os X,Y,Z stroje H50 Float a jejich srovnání s naměřenými průběhy. Analyzován je vliv jednotlivých prvků stavby pohonu na frekvenční přenosové charakteristiky a přínos řešení pohonu osy Z v uspořádání Float.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů