Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Prostorová přesnost stroje MCU 630V 5X

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Svoboda Ondřej, Ph.D.
Projekt: FI-IM2/009 | Pětiosé obráběcí centrum MCU 630V - 5X
Rok vydání: 2007
Číslo vydání: V-07-021
Klíčová slova přesnost polohování, samocentrovatelná hlava
Anotace: Zpráva obsahuje výsledky měření prostorové přesnosti polohování pomocí aparatury MT-Check. Polohové úchylky jsou určovány na měřícím artefaktu při různých polohách os C a A stroje.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů