Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Měření teplotních deformací na stroji FVC 120 CNC

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Hornych Jan, Ph.D.
Ing. Bárta Pavel, Ph.D.
Ing. Horejš Otakar, Ph.D.
Projekt: FI-IM3/025 | Vývoj portálového obráběcího centra FVC 160 CNC se zásobníkem nástrojů
Rok vydání: 2007
Číslo vydání: V-07-017
Klíčová slova teplotní deformace, měření, obráběcí stroj, chyba polohování
Anotace: U stroje FVC 120 CNC dochází ke zhoršení výrobní přesnosti, které roste s délkou obrábění. To nasvědčuje s největší pravděpodobností tomu, že zdrojem výrobních nepřesností budou teplotní deformace některých částí stroje. K ověření této hypotézy bylo provedeno dané měření, které si kladlo za cíl, objevit hlavní příčinu způsobující výrobní odchylky stroje. Z měření vyplývá jednoznačně větší vliv teplotní deformace osy Z (naklápění vřeteníku), které způsobuje deformace o řád vyšší než osa X.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů