Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Porovnání dynamických vlastností vřeten strojů H50 Standard a H50 Float

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Projekt: 1H-PK/60 | Horizontální stroj s vysokou dynamikou
Rok vydání: 2007
Číslo vydání: V-07-014
Klíčová slova MKP, modální analýza, propojené modely strojů
Anotace: Zpráva popisuje výpočtově-experimentální analýzu dynamických vlastností vřeten strojů H50 Standard a H50 Float. Pro porovnání jsou použita naměřené přenosové funkce na čelech vřeten a na konci nástrojů. Pro bližší identifikaci přenosů jsou použity výpočtové modely.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů