Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Optimalizace lože stroje SP430

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Lysák Pavel
Ing. Sedláček Petr, Ph.D.
Projekt: FI-IM3/003 | Řada soustružnických center SP 430
Rok vydání: 2007
Číslo vydání: V-07-011
Klíčová slova topologická optimalizace, MKP, stojan
Anotace: Zpráva obsahuje výsledky topologické optimalizace modálních a statických vlastností lože stroje SP430.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů