Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Návrh konstrukce vřetena dřevoobráběcího stroje

Typ výsledku: Výzkumná zpráva
Autoři za VCSVTT: Ing. Holkup Tomáš, Ph.D.
Ing. Phamová Lucie
doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Projekt: FT-TA/062 | Výzkum a vývoj progresivních strojů a zařízení k obrábění dřeva
Rok vydání: 2007
Číslo vydání: V-07-006
Klíčová slova dřevoobráběcí vřetena, vřetenová ložiska, statická tuhost, termo mechanické modelování
Anotace: Zpráva popisuje návrh nové konstrukce vřetena a jeho uložení. Návrhy jsou porovnány na základě výsledků výpočtu teplotně mechanické stability ložisek a statické stuhosti vřetena.
© VCSVTT 2020
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů