Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Program pro výpočet hlavních složek sil při obrábění

Typ výsledku: Software
Autoři za VCSVTT: Ing. Malý Jan
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.1.1 Tvrdé obrábění
Rok vydání: 2008
Klíčová slova síly při obrábění, měrný řezný odpor, příkon obrábění, krouticí moment
Anotace: Program vypočítává hlavní složky síly při obrábění, měrný řezný odpor, příkon obrábění a krouticí moment na vřeteni, a to na základě dat na výstupu z dynamometru. Uvedené charakteristiky energetické náročnosti řezného procesu a silového zatížení břitu nástroje přitom mohou být vypočteny v kterémkoliv okamžiku vzájemného záběru nástroje a obrobku.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů