Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Software pro analýzu vlastností řezných nástrojů

Typ výsledku: Software
Autoři za VCSVTT: Ing. Koukol Vladislav
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.6.1 Výrobní náklady
Rok vydání: 2008
Klíčová slova řezné nástroje, produktivita, náklady, opotřebení
Anotace: Prostřednictvím tohoto software můžeme provést analýzu řezných nástrojů a ty následně porovnat mezi sebou. Vyhodnocování je prováděno sérií testů pro zjištění opotřebení nástroje pro různé řezné podmínky. Vedle ceny nástroje jsou dále uvažovány parametry: hodinová režijní sazba stroje, čas výměny nástroje, počet možných přeostření, počet možných přepovlakování. Výstupem této analýzy je vyhodnocení nástrojů z hlediska produktivity nebo nákladů obrábění pro různé ceny hodinové sazby obráběcího stroje.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů