Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Nový přístup ke stanovení parametrů energetické náročnosti řezného procesu

Typ výsledku: Ověřená technologie
Autoři za VCSVTT: Ing. Malý Jan
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.1.1 Tvrdé obrábění
Rok vydání: 2008
Klíčová slova síly při obrábění
Anotace: Prostřednictvím postupu v rámci této ověřené technologie lze přesně určit velikost hlavních složek sil působících na břit nástroje a posléze i přesněji určit výslednou energetickou náročnost řezného procesu.Uvedené parametry je přitom možné stanovit v kterémkoliv bodě vzájemného záběru nástroje a obrobku. Vyhodnocení parametrů je prováděno na základě velikosti sil na výstupu z měřícího zařízení - dynamometru.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů