Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Optimalizace řezných podmínek

Typ výsledku: Ověřená technologie
Autoři za VCSVTT: Ing. Koukol Vladislav
prof. Ing. Mádl Jan, CSc.
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.6.1 Výrobní náklady
Rok vydání: 2008
Klíčová slova optimalizace, výrobní náklady, řezné parametry
Anotace: Pomocí této technologie navrhneme takové parametry obráběcího procesu, za kterých bude operační úsek vyroben s minimálními výrobními náklady nebo maximální produktivitou. Pro provedení optimalizace řezných podmínek musíme znát náklady obrábění. To znamená, že musíme analyzovat náklady spojené s provozem výrobního zařízení a náklady na nástroje.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů