Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Vyhodnocování vlastností řezných nástrojů

Typ výsledku: Ověřená technologie
Autoři za VCSVTT: Ing. Koukol Vladislav
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.6.1 Výrobní náklady
Rok vydání: 2008
Klíčová slova řezné nástroje, produktivita, náklady, opotřebení
Anotace: Pomocí této technologie provádíme analýzu technických a ekonomických parametrů řezných nástrojů. Výsledky této technologie lze využít při analýze výrobních nákladů nebo pro optimalizaci řezných podmínek z hlediska maximalizace produktivity nebo minimalizace výrobních nákladů.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů