Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Testovací stanice tlumičů krytování

Typ výsledku: Funkční vzorek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Stach Eduard, Ph.D.
Ing. Novotný Lukáš, Ph.D.
Projekt: 2A-2TP1/092 | Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje
Rok vydání: 2008
Klíčová slova tlumiče krytování, měření sil, měření deformací
Anotace: Zkušební stanice s vertikální pohybovou osou dopadového tělesa pro testování tlumičů krytování. Na zařízení je možno nastavit hodnotu dopadové kinetické energie. Stanice je vybavena systémem pro měření reakční síly v tlumiči a jeho deformaci.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů