Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Vliv řezných prostředí a řezných podmínek na velikost sil a drsnost povrchu při frézování slitiny Ti6Al4V.

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Malý Jan
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.1.1 Tvrdé obrábění
Publikováno v: Strojírenská technologie
Rok vydání: 2008
Rozsah stran: 153-156
Klíčová slova obrábění těžkoobrobitelných materiálů, síly při obrábění, drsnost povrchu
Anotace: Tento článek se zabývá výzkumem velikosti sil při obrábění a drsnosti obrobeného povrchu při frézování těžkoobrobitelné slitiny titanu Ti6Al4V, a to pro různé řezné podmínky a v různých řezných prostředích.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů