Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

HSS nástroje z PM ocelí pro frézování titanových slitin

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 3.1.1 Tvrdé obrábění
Publikováno v: Sborník semináře Nástroje pro těžko obrobitelné materiály
Rok vydání: 2008
Rozsah stran: 25-28
Klíčová slova Titanové slitiny, frézování, mez stability, nízké rychlosti, opotřebení nástrojů
Anotace: Navržena nová, hospodárná metoda frézování titanové slitiny Ti6Al4V za nízkých rychlostí. Metoda vede ke zvýšení řezného výkonu a ke snížení opotřebení nástrojů.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů