Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Nové poznatky v třískových technologiích

Typ výsledku: Článek
Autoři za VCSVTT: Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Projekt: 1M0507 | Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
Výzkumný program:
  • 2.3.1 Výkonnost
Publikováno v: Aktuální trendy ve výzkumu a vývoji obráběcích strojů ll
Rok vydání: 2008
Rozsah stran: 43-54
Klíčová slova integrita povrchu, tvrdé soustružení, obrábění těžkoobrobitelných materiálů
Anotace: Článek popisuje vybrané články a postřehy z oblasti třískové technologie prezentované na dvou mezinárodních vědeckých konferencích: Sixth International Conference on High Speed Machining - San Sebastian - březen 2007, IV. International Congress on Precision Machining - Kielce - září 2007.
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů